Abdel N. Tawfik

Thông tin về quản trị viên

Abdel N. Tawfik
 Abdel N. Tawfik
Thông tin về quản trị viên:
Honest - Turest Worthy
Đang sống tại:
Israel
Ngôn ngữ:
Arabic, English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Israel, Tel Aviv

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Biking, Travel - reading
Bài hát ưa thích:
clasic
Những bộ phim ưa thích:
clasic
Những cuốn sách ưa thích:
guides
Những điều tôi thích:
hot days
Những điều tôi ghét:
cold days

Tường bảo vệ