Abdoul kader Coulibaly

Thông tin về quản trị viên

Abdoul kader Coulibaly
 Abdoul kader Coulibaly
Đang sống tại:
Montreal (Canada)
Ngôn ngữ:
French
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
21 các năm
Các cộng đồng:
Canada, Montreal

Cá nhân

Những sở thích:
Movies/Videos, Music, Football
Bài hát ưa thích:
Rap &RnB
Những bộ phim ưa thích:
Série
Những điều tôi thích:
Jouer au foot
Những điều tôi ghét:
L'hypocrisie le mensonge les tromperie
Tình trạng quan hệ:
Single

Tường bảo vệ

  • Abdoul kader Coulibaly
     Abdoul kader Coulibaly

    Aidez moi à trouver des solutions pour l'obtention d'un visa pour intégrer un centre de formation football au Canada
    Mon grand frère y vit déjà il est étudiant à Montréal