Aydin Chaney

Thông tin về quản trị viên

Aydin Chaney
 Aydin Chaney
Thông tin về quản trị viên:
Professional Blogger and web developer with 10+ years’ of well-rounded experience in LAMP development, object-oriented and user-centered design, seeks a position with a top technology firm.
Đang sống tại:
Berlin (Germany)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
25 các năm
Các cộng đồng:
Pakistan, Berlin

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Computers/Internet, Basketball, Reading, Music, Blogging

Tường bảo vệ