Christina Drangana

Thông tin về quản trị viên

Christina Drangana
 Christina Drangana
Đang sống tại:
Greece
Ngôn ngữ:
English, Greek
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
32 các năm
Các cộng đồng:
Cuba, Greece

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Freelance
Nghề nghiệp:
Tour guide - Chef
Lĩnh vực làm việc:
Hospitality
Vị trí:
Licensed tour guide - Host of Culinary Experiences
Sự nghiệp trước đây:
Past: customer service (chat, phone) hospitality (concierge, booking manager, chef) . Present: Tour guide (museums, city tours, sightseeing) culinary experiences (Food tours, cooking classes)

Tường bảo vệ