Daniel Ssemuli

Thông tin về quản trị viên

Daniel Ssemuli
 Daniel Ssemuli
Thông tin về quản trị viên:
I'm the Director love to love organization.
Đang sống tại:
Uganda
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Australia, Canada, China, France, Germany, Hong Kong, Israel, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, South Korea, Sweden, Switzerland, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Sydney, Melbourne, Marlborough, Canterbury, Auckland, Alabama, Alaska, Arizona, Florida, Illinois, Kentucky, Pennsylvania, South Carolina, Wisconsin

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
I love helping-out in Charity Organization

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Love to love Organization
Trang web:
http://www.lovetolove.org
Blog của công ty:
https://www.facebook.com/pages/Love-to-Love-organisation/321839441254922?ref=hl
Nghề nghiệp:
Music Producer / couciling and guidance.
Lĩnh vực làm việc:
Music and Charity
Vị trí:
Director
Sự nghiệp trước đây:
Music Producer
+256700415684
+256700415684
p o box 23039
kampala
Uganda
+256

Tường bảo vệ

  • Daniel Ssemuli
     Daniel Ssemuli

    I'm here for anyone who would to love to be a true friend of me regardless of anything.