Diah Lesmanawati

Thông tin về quản trị viên

Diah Lesmanawati
 Diah Lesmanawati
Đang sống tại:
Dubai (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Egypt, Abu Dhabi, Dubai

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Hotel
Lĩnh vực làm việc:
Hospitality
Vị trí:
Sales Manager
Dubai
Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất