Emmanuel Adakole

Thông tin về quản trị viên

Emmanuel Adakole
 Emmanuel Adakole
Đang sống tại:
Nigeria
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
New Zealand, Nigeria

Tường bảo vệ

  • Emmanuel Adakole
     Emmanuel Adakole

    I love New Zealand people, they are innovative and friendly.