Jagdish Chandra

Thông tin về quản trị viên

Jagdish Chandra
 Jagdish Chandra
Thông tin về quản trị viên:
JAGDISH STORE. was founded in the year 1965, over the decades has earned an enviable reputation as one of the most India’s finest, most reliable and realize brand in Indian Home Furnishings.
Đang sống tại:
Delhi (India)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
31 các năm
Các cộng đồng:
India, Delhi

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Baseball, Basketball, Biking
Tình trạng quan hệ:
Single
9310219261
Jagdish Store ( A unit of R.K.Furnishings Pvt Ltd ) 12/11, WEA Block
Karol Bagh New Delhi
Ấn Độ
110005

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Jagdish Store Online
Trang web:
https://jagdishstoreonline.com
Blog của công ty:
https://jagdishstoreonline.com/blogs/posts
Nghề nghiệp:
Online Marketing
Lĩnh vực làm việc:
E Commerce
Vị trí:
CEO
9310219261
9310219261
Jagdish Store ( A unit of R.K.Furnishings Pvt Ltd ) 12/11, WEA Block
Karol Bagh New Delhi
Ấn Độ
110005

Tường bảo vệ

  • Jagdish Chandra
     Jagdish Chandra

    JagdishStoreOnline was conceived out of the need for online availability of quality bedsheet, bedding, and home decoration products in India. Jagdish Store Online is one-stop shopping destination for all bedding and home décor needs. We firmly stand by our resolution of delivering the quality that is unprecedented in all aspects of the word. https://jagdishstoreonline.com