Jales R

Thông tin về quản trị viên

Jales R
 Jales R
Đang sống tại:
Leiden (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, The Hague, Leiden, Abu Dhabi

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Cooking, Gardening, Shopping
Tình trạng quan hệ:
Married

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Brave New Crafts
Trang web:
http://bravenewcrafts.zxq.net/
Blog của công ty:
http://leidenhousewife.webs.com/
Lĩnh vực làm việc:
Organic Body Care.