Kimy M

Thông tin về quản trị viên

Kimy M
 Kimy M
Thông tin về quản trị viên:
I created a blog where I write about moving to Belgium: cohabitation visa, settling in, and other fun stuff. My blog is https://gokimy.be
Đang sống tại:
Antwerp (Belgium)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Belgium, Antwerp

Cá nhân

Tường bảo vệ

  • Kimy M
     Kimy M

    I created a blog where I write about moving to Belgium: cohabitation visa, settling in, and other fun stuff.

    My blog is https://gokimy.be