Kumar Lama

Thông tin về quản trị viên

Kumar  Lama
 Kumar Lama
Thông tin về quản trị viên:
Hey It's me, Kumar Lama, from Nepal. I am a registered trekking guide in Nepal. I would like to invite all of you to visit my country Nepal.
Đang sống tại:
Aix-en-Provence (France)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
France, Aix-en-Provence

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Walking/Hiking

Tường bảo vệ

  • Kumar  Lama
     Kumar Lama

    Hi

    I am new here. How are you?