Levent Batur

Thông tin về quản trị viên

Levent Batur
 Levent Batur
Đang sống tại:
Germany
Ngôn ngữ:
German, English, Turkish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
47 các năm
Các cộng đồng:
Germany, Morocco

Tường bảo vệ

  • Levent Batur
     Levent Batur

    Wo die Sonne runtergeht - Magreb - gehen die Sterne auf ( inchaAllah )