Lucien DONGUI

Thông tin về quản trị viên

Lucien DONGUI
 Lucien DONGUI
Thông tin về quản trị viên:
Superviseur des travaux
Đang sống tại:
Congo-Brazzaville
Ngôn ngữ:
English, French
Tìm kiếm:
Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Congo-Brazzaville

Cá nhân

+242066244875
Congo
Pointe Noire
Côn-gô-Brazzaville
+242

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
LUD INDUSTRIE
Nghề nghiệp:
INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET BATIMENT
Lĩnh vực làm việc:
PRESTATIONS
Vị trí:
SUPERVISEUR TRAVAUX
Sự nghiệp trước đây:
INSPECTION ET TRAVAUX
066244875
066244875
CONGO
Pointe Noire
Côn-gô-Brazzaville
+242

Tường bảo vệ

  • Lucien DONGUI
     Lucien DONGUI

    I'm opening to ear your suggestion for Work.