Mohammed Sali

Thông tin về quản trị viên

Mohammed Sali
 Mohammed Sali
Đang sống tại:
Dubai (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
English, Arabic
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
MBA
Lĩnh vực làm việc:
Real estate and International Trading
Dubai