Mohshri Care

Thông tin về quản trị viên

Mohshri Care
 Mohshri Care
Thông tin về quản trị viên:
Ekank Rana Technical Architect 16 Years of experience delivering enterprise technology solutions for leading companies in a variety of business verticls.
Đang sống tại:
Agra (India)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Agra

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Computers/Internet, Aerobics
Tình trạng quan hệ:
Married

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Mohshri Care Pvt. Ltd.
Trang web:
https://mohshri.com/aboutus.html
Blog của công ty:
https://mohshri.com/aboutus.html
Nghề nghiệp:
Website Development
Lĩnh vực làm việc:
IT Industry
Vị trí:
Owner
Sự nghiệp trước đây:
care.mohshri@gmail.com
09811029420
Plot No. A, Eco Tower, 7th Floor, 14, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201313
Noida
Ấn Độ
201313

Tường bảo vệ

  • Mohshri Care
     Mohshri Care

    Full-stack mobile (iOS, Android) and web app design and development company.