Ruby Luna

Thông tin về quản trị viên

Ruby Luna
 Ruby Luna
Thông tin về quản trị viên:
I am a dreamer, fighter, insistent, loyal, kind, but loneliness is ot easy eather.
Đang sống tại:
Alkmaar (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, Dutch, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
44 các năm
Các cộng đồng:
Netherlands, Alkmaar

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Coffee, tea and conversation, Music, Politics, Religion/Spiritual, Shopping, Travel/Sightseeing, Biking, Pool/Snooker, Bowling, reading: everyday something knew to learn working: always trying to improve myself. loving: always is important to do. caring about what I have and for the future.
Bài hát ưa thích:
80's 90's english
Những cuốn sách ưa thích:
too much good books to deside just one. Bible the best one.
Những điều tôi thích:
honesty, but it is justt a lovely word.
Những điều tôi ghét:
...people losers, weepers and defeatist
Tình trạng quan hệ:
Single
Alkmaar
Hà Lan

Tường bảo vệ