Sérgio Carvalho

Thông tin về quản trị viên

Sérgio Carvalho
 Sérgio Carvalho
Thông tin về quản trị viên:
Hello, I live in Portugal but I want to move to Belfast or Dublin. I need a job and a house or a room to start. My professional area is software developer. Any tips?
Đang sống tại:
Portugal
Ngôn ngữ:
English, Portuguese
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
38 các năm
Các cộng đồng:
Angola, Portugal, Belfast, Dublin

Cá nhân

Những sở thích:
Computers/Internet, Movies/Videos, Music, Photography
Tình trạng quan hệ:
Single

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
Software Developer
Lĩnh vực làm việc:
IT
Vị trí:
Software Developer
Sự nghiệp trước đây:
I want a job as a software developer in Belfast ou Dublin. I have a lot of experience in .Net and others