Shojun Hasan

Thông tin về quản trị viên

Shojun Hasan
 Shojun Hasan
Đang sống tại:
Bangladesh
Ngôn ngữ:
English, Bengali
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Bangladesh, United States

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
My own
Nghề nghiệp:
Import export
Lĩnh vực làm việc:
Garments
Vị trí:
Entrepreneur
Sự nghiệp trước đây:
Accountant
01530002051
Dhaka, Bangladesh
Narayanganj,Dhaka
Băng-la-đét
1421

Tường bảo vệ

  • Shojun Hasan
     Shojun Hasan

    Hello.. I'm looking for a business partner in American or in Europe. I have a business plan which will very profitable.