Sonam Chophel

Thông tin về quản trị viên

Sonam Chophel
 Sonam Chophel
Đang sống tại:
Bhutan
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
32 các năm
Các cộng đồng:
Bhutan, Melbourne

Cá nhân

Những sở thích:
Music, Football, Sports and photography
Bài hát ưa thích:
Saltwater Room
Những cuốn sách ưa thích:
Tibetan Book of Living and Dying
Những điều tôi thích:
Watching Football

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
MInistry of Education
Nghề nghiệp:
Teacher
Vị trí:
P5A
+97577310438
+97517595304
Gelephu,Sarpang
Sarpang
Butan
+975

Tường bảo vệ