Stanislavs Karpovics

Thông tin về quản trị viên

Stanislavs Karpovics
 Stanislavs Karpovics
Đang sống tại:
Latvia
Ngôn ngữ:
English, Russian, Latvian
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Latvia, Switzerland

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
PREMIER PARQUET LLC
Trang web:
http://www.premierparquet.com
Nghề nghiệp:
export director
Lĩnh vực làm việc:
art parquet manufacture
+37129552868
+37128248838
Riga
Riga
Latvia

Tường bảo vệ

  • Stanislavs Karpovics
     Stanislavs Karpovics

    Welcome to the World of PREMIER PARQUET! The Manufacturer of an art parquet PRIMIER PARQUET offers a high-quality product. If it is interesting to you we are ready to offer quality, the minimal timeframes, the best price.