kinzang namgyal

Thông tin về quản trị viên

kinzang namgyal
 kinzang namgyal
Thông tin về quản trị viên:
Studied Diploma in Electrical Engineering from Bhutan
Đang sống tại:
Bhutan
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
34 các năm
Các cộng đồng:
Australia, Bhutan

Cá nhân

Tường bảo vệ

  • kinzang namgyal
     kinzang namgyal

    Want to study in Australia to pursue my higher studies but am financially not sound. Please mail me those who wish to sponsor me. I did diploma in electrical engineering from Bhutan. contact me @ [...]