Glen Jeremiah

Thông tin về quản trị viên

Glen Jeremiah
 Glen Jeremiah
Đang sống tại:
Chennai (India)
Ngôn ngữ:
English, Tamil
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
63 các năm
Các cộng đồng:
Australia, India, United Arab Emirates, Adelaide, Tamil Nadu, Chennai

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Present Unemployed
Nghề nghiệp:
Health Care
Lĩnh vực làm việc:
Hospitals & Nursing Homes
Vị trí:
Operation Theater Assistant, OT Technician,
Ốt-xtrây-lia

Tường bảo vệ

  • Glen Jeremiah
     Glen Jeremiah

    At present on a long vacation in Australia.

  • Glen Jeremiah
     Glen Jeremiah

    Intrested to open or start a snack bar in the city of Dubai, I need help from anyone to guide me,