Sasidhar Pappana

Thông tin về quản trị viên

Sasidhar Pappana
 Sasidhar Pappana
Thông tin về quản trị viên:
I am Sasidhar looking job in Malta and Iam from India. I have around 13 years of experiance in IT industry, ITIL, ServiceDesk, Helpdesk, IncidentManagement, Operations Mngt, Team Management, IT Audits, ISO Audits, SOC audits etc,.
Đang sống tại:
India
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
36 các năm
Các cộng đồng:
India, Malta

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Appsassociates
Nghề nghiệp:
Servicedelivery
Lĩnh vực làm việc:
Information technology, infra
Vị trí:
Lead
09030874867
+919030874867
307 Rukmini residency, Nizampet
Hyderabad
Ấn Độ
500090

Tường bảo vệ

 • Sasidhar Pappana
   Sasidhar Pappana

  Hello All,
  I am Sasidhar looking job in Malta and Iam from India. I have around 13 years of experiance in IT industry, ITIL, ServiceDesk, Helpdesk, IncidentManagement, Operations Mngt, Team Management, IT Audits, ISO Audits, SOC audits etc,. Kindly update me if any opurtunity.

  Thank you in advance.
  Best Regards,
  Sasidhar P