Namikoye nyongesa

Thông tin về quản trị viên

Namikoye nyongesa
 Namikoye nyongesa
Thông tin về quản trị viên:
Love life, nature and animals.
Đang sống tại:
Utrecht (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, Afrikaans
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, Utrecht, Amsterdam

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Computers/Internet, Drama-Plays/Musicals, Volunteer/Community Activities
Tình trạng quan hệ:
Single
Utrecht

Tường bảo vệ

  •  Namikoye nyongesa

    I have just landed in Utrecht. I am English speaking and I need a job seriously to support my university education. Any one out there who can help me? A resturant, book store, etc...I only speak English