• Add friend

  đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

  Hi!
  Very good site.
  I have a problem: everytime I receive a friend request and try to accept it I get something like "error in the page".
  Can you help me with that?

  Thanks,

  Matteo

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác