• chat

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hola jessica gracias por la respuesta, sos realmente uruguaya? jeje sos responsable de esta red social? saludos

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác