• chat

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Si Jorge, nací en Uruguay :)
    Soy usuaria y también moderadora de la comunidad en el sitio web. Así que cualquier duda que tengas, ya sabes.
    Saludos!
    Jessica

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác