• hi

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Daniel,
    live right now in Kampala/Uganda, Africa! nice to meet you on this an awesome site. it's amazing how I can can now be able to meet friend allover the world just in the moment. thanks for the great work.

    Isaac.

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác