• Catherine Shen

  hi

  đăng bởi  Catherine Shen trong  Thế giới diễn đàn 

  Hi Daniel,

  I have sent personal message to you.Please take a look.

  Very appreciate that you can take time to help me.

  May you have a good day. :)

  Regards,
  Catherine

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác