• Indonesian

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Heri,

    Why don't you try to look for people in your area that speak your language? Also, you should open a discussion and see if someone can help you :)

    Good luck!
    Jessica

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác