• Removing profiles

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Florence, we still have to build a user option to remove your profile. In the meantime, we will delete your profile through our database.

    Regards,
    Daniel

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác