• Esperanto

  đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

  Hi, Tobiasz,

  It seems I made a mistake. We will make sure to pass your suggestion and get Esperanto on the list of spoken languages.

  Thanks again for your suggestion!

  Best,
  Jessica

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác