• Esperanto

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Tobiasz,

    Thank you for your suggestion, we are trying to translate our website to every language, and we will take into consideration Esperanto.

    Regards,
    Jessica

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác