• Πηγαίνετε στο προφίλ του Francisco Platero

  A

  Δημοσιεύτηκε από  Francisco Platero σε φόρουμ Αργεντινή 

  Personas con cajas en Valencia!!!!!
  DATOS:
  -Victor Hugo Vélez 10 bultos 270 kgs 1.173 m3
  -Aurora Deluca 8 bultos 270 kgs
  -Analia Noelia Gallardo..........12 bultos 189 kgs
  - Alejandro Raul Garcia 40 bultos 1489 kgs 5.023 m3
  - Laila Brenda Akselrad 12 bultos 270 kgs 1.26 m3
  -Rebekka Vedina no me especifican datos de su carga

Δημοσίευση νέας απάντησης

Άλλες απαντήσεις